02.03.2013

تیراندازی پلیس و زخمی شدن کشاورز اصفهانی – معترضان آب

خُسن آقا: هشدار داده بودیم که شورشهای کور در راه است کو گوش شنوا، حالا تحویل بگیرید مقام گنده با بصیرت!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates