04.03.2013

آمانو خواهان دسترسی فوری آژانس به پارچین شد

بی‌بی‌سی: یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز دوشنبه ١٤ اسفند (٤مارس) از ایران خواسته است که امکان دسترسی فوری بازرسان آژانس به مجموعه پارچین را فراهم کند.

آقای آمانو که در جلسه شورای حکام آژانس سخن می‌گوید گفته است نمی‌توان گفت مذاکرات با ایران پیشرفت داشته و ایران باید “بدون تاخیر بیشتر” امکان بازرسی از مجموعه پارچین و سایر فعالیت‌هایش را که صلح‌آمیز بودن آنها محل تردید است به بازرسان آژانس بدهد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تردیدهایی در این باره دارد که در تاسیسات نظامی پارچین، در جنوب شرقی تهران، آزمایش‌هایی بر مواد منفجره انجام می‌گیرد که با ساخت تسلیحات اتمی ارتباط دارد.

آقای آمانو گفته: “فراهم کردن دسترسی به پارچین قدمی مثبت برای نمایش اراده ایران به تعامل با آژانس برای رفع نگرانی‌ها است.”

ایران می‌گوید این تاسیسات یک مرکز هسته‌ای نیست و بنابراین الزامی برای اجازه دسترسی بازرسان آژانس به آن وجود ندارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates