05.03.2013

پيگيري نحوه تحصيل رايگان فرزندان چند مسئول در خارج کشور

خراسان: بر اساس پيگيري هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، فرزندان چند تن از مسئولان استاني و برخي مديران مياني يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي در حال تحصيل رايگان در خارج از کشور هستند و بررسي ها نشان مي دهد يک شرکت پيمانکار هزينه هاي تحصيل اين افراد را پرداخت مي کند. بر اساس اين گزارش، اگرچه شرکت مذکور مدعي شده که اين افراد بورسيه تحصيلي شرکت را برنده شده اند اما بسياري از طرح هايي که به اين پيمانکار واگذار شده در حوزه مسئوليت پدران اين دانشجويان است.

Related posts:

  1. پرونده 3 نماینده مجلس در دادگاه کیفری
  2. جوابیه بابک زنجانی و افشای عکسهای حیرت انگیز او توسط بازتاب
  3. ارتباط آقای ز با مافیای حامی احمدی نژاد +عکس
  4. توضیحات مرتضوی درباره نواری که در مجلس پخش شد
  5. واکنش ها به رويارويی جنجالی احمدی نژاد و لاريجانی در مجلس

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates