07.03.2013

در یزد اعتراض می کنند که بجای بنزین به آنها آب فروخته اند! بروید خدا را شکر کنید آخوند ملعون بجای بنزین در باک ماشین شما نشاشیده!

Related posts:

  1. آلت الله آملی لاریجانی: ادعاهای احمدی نژاد را «افترا» و «جرم» می دانم ولی در تبعیت از رهبری سکوت می کنم
  2. جوادی آملی ۳۸۳هزار متر رمین خود را وقف کرد
  3. رئیس کمیسیون اصل‌ ۹۰ مجلس خبر داد: سازمان اوقاف املاک مردم را موقوفه اعلام می‌کند
  4. با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال بانک ملی ۱۰۰ مسجد در ایران می‌سازد
  5. تلاش مجلس برای تحقیق از درآمد امامزاده‌ها

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates