19.01.2016

در انتخابات شرکت کنید حتی اگر من را قبول ندارید!


توکا نیستانی

Related posts:

  1. اخطار سد علی به نامزدها
  2. مقام معظم: حسن! اگر اوباما اومد جلو، نرو توالت فالس نیوز: این بار دست به آب رفتن بی‌موقع، حتی با پای راست، به ضرر نظام است
  3. رهبر ایران: مدعیان تقلب در انتخابات چرا عذرخواهی نمی‌کنند
  4. علیرضا پناهیان، عضو قرارگاه «عمار»: رهبر این دوره از انتخابات را به مردم واگذار کرد
  5. “سامان معیشت مردم یک خواست ملّی است: “مقبولیت رئیس جمهور آینده مشکل گشاست

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates