20.01.2016

خامنه ای : مخالفان نظام نباید وارد مجلس شوند

رادیوفرانسه: علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ملاقات با دست اندرکاران برگزاری دو انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان دو شرط برگزاری “انتخابات سالم و رقابتی” را شرکت همۀ واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات (حتا کسانی که به تعبیر وی “با نظام مسئله دارند”) و انتخاب “افراد صالح” توسط رأی دهندگان “بابصیرت” اعلام کرد.

بر همین اساس رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که منظور او از شرکت حتا مخالفان و منتقدان در انتخابات صرفاً رأی دهندگان بوده است و دعوت او به این معنا نیست که “کسانی که نظام را قبول ندارند وارد مجلس شوند.”
رهبر جمهوری اسلامی یکی دیگر از شروط برگزاری “انتخابات سالم و رقابتی” را تمکین همۀ دست اندرکاران انتخابات از قانون دانست.
رهبر جمهوری اسلامی در جای دیگری از سخنانش ضمن “بد و غلط” خواندن حمله به سفارتخانۀ عربستان در تهران با قاطعیت گفت که این حمله کار “حزب اللهی ها و جوانان مؤمن و انقلابی” نبوده است. رهبر جمهوری اسلامی به کارگیری لفظ “تندرو” را در توصیف این افراد مورد سرزنش قرار داد و افزود که “عقل و فهم همین جوانان انقلابی و حزب اللهی… از برخی بزرگ ترها بهتر است و نباید این جوانان سینه چاک انقلاب و اسلام را به بهانۀ حمله به سفارت عربستان و یا قبل تر به سفارت انگلیس تضعیف کرد و مورد تهاجم قرار داد.”
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر در واکنش به اجرای توافق اتمی گفت که این توافق همۀ خواست های جمهوری اسلامی ایران را برآورد نکرد و به همین دلیل او برخی مسئولان دولتی را مورد سرزنش قرار داد که به گفتۀ او می خواهند “اجرای برجام را ناشی از لطف آمریکا وانمود کنند.”
علی خامنه ای سپس بی آنکه نامی از کسی ببرد هشدار داد که “عده ای می خواهند با استفاده از این فرصت چهرۀ منحوس استکبار (آمریکا) را بزک کنند که این حرکت بسیار زشت و خطرناک است.”
رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت که هدف آمریکا و غرب از تحمیل تحریم ها علیه ایران برانگیختن انقلاب در این کشور بوده که این طرح به دلیل صبوری مردم و مقاومت کشور با شکست روبرو شد.
آیت الله خامنه ای در پایان از ماجرای دستگیری ملوانان آمریکایی توسط سپاه پاسداران نیز پشتیبانی کرد و از همۀ مسئولان کشور خواست که در همۀ عرصه ها همانند سپاه پاسداران به همین ترتیب رفتار کنند و در مقابل دشمن با قدرت بایستند.

Related posts:

  1. رهبر ایران: مدعیان تقلب در انتخابات چرا عذرخواهی نمی‌کنند
  2. “سامان معیشت مردم یک خواست ملّی است: “مقبولیت رئیس جمهور آینده مشکل گشاست
  3. جنجال خمینی
  4. خامنه‌ای: حتی مخالفان هم به نظام اعتماد دارند
  5. حضور در انتخابات؛ به نام اصلاح طلبان به کام حکومت

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates