11.03.2013

حیدری فر: من دستور بازداشتها و اعزام به کهریزک را صادر کردم، مرتضوی بی گناه است

مهر: متهم ردیف دوم پرونده قضات کهریزک گفت: در حوادث سال 88 من به عنوان دادیار دستور بازداشتها و اعزام به کهریزک را صادر کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حیدری فر قبل از آغاز سومین جلسه دادگاه قضات کهریزک در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شما هم ادعای مرتضوی مبنی بر اینکه وی مرخصی بوده را تایید می کنید، گفت: بله ولی من مرخصی نبودم و از ابتدا تا انتهای حوادث حضور داشتم.

وی رسیدگی پرونده در دادگاه را رضایت بخش عنوان کرد و افزود: در مورد صلاحیت دادگاه اظهار نظر نمی کنم.

حیدری فر در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند صفحه دفاعیه آماده کردید و چه کسی دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده است، گفت: دفاعیه من 30 صفحه است و اعلام می کنم که به عنوان دادیار داستانی تهران در سال 88 دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده ام و این دستورات ارتباطی با سعید مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده ام.

Related posts:

  1. محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی آغاز شد
  2. معاونت در قتل، اتهام تازه سعید مرتضوی
  3. نوار مکالمه سعید مرتضوی با مجتبی خامنه ای: آنچه که باعث شد دادگاه کهریزک غیر علنی برگزار شود
  4. قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در مورد اتهام ‘آمریت در شکنجه’
  5. تقی کروبی: محمد داوری نقش کلیدی در حل پرونده کهریزک خواهد داشت

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates