04.05.2016

دیوان‌عالی ایتالیا: دزدیدن مقدار کم غذا برای رفع گرسنگی جرم نیست

بی‌بی‌سی: دیوان‌عالی ایتالیا رای داده که دزدیدن مقدار کمی غذا برای رفع گرسنگی جرم نیست.

قضات این دیوان رای صادر شده علیه رومان اوستریاکوف را که از یک مغازه پنیر و سوسیس به ارزش چهار یورو دزدیده بود، نقض کردند.

آقای اوستریاکوف، یک مرد بی‌خانمان اوکراینی است.

دیوان‌عالی ایتالیا در رای خود گفته است که آقای اوستریاکوف “نیاز فوری و ضروری به غذا” داشت و از این رو کارش جرم محسوب نمی‌شود.

یک مشتری مغازه در شهر جنوا ایتالیا در سال ۲۰۱۱، به نگهبان این مغازه خبر داد که آقای اوستریاکوف نان و دو تکه پنیر و یک بسته سوسیس برداشته اما فقط پول نان را داده است.

آقای اوستریاکوف در سال ۲۰۱۵ به خاطر دزدی به شش ماه زندان و پرداخت ۱۰۰ یورو جریمه محکوم شد.

پس از آن که گفته شد آقای اوستریاکوف هنوز مغازه را ترک نکرده بود، پرونده او به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شد. همچنین اعلام شد که اتهام متوجه آقای اوستریاکوف باید از ارتکاب به جرم سرقت به “شروع به جرم” تقلیل یابد.

دیوان‌عالی ایتالیا روز دوشنبه در حکمی که نهایی است گفت دزدیدن مقدار کمی غذا برای تامین نیازهای ضروری، جرم محسوب نمی‌شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates