10.05.2016

توضیح یک دیوث در باره یک دیوث دیگه: توضیح دفتر جوادی آملی در ارتباط با به کار بردن واژه «دیوث» در دیدار با عارف

من و تو: دفتر آیت‌الله جوادی آملی در رابطه با دیدار این مرجع تقلید با محمدرضا عارف اطلاعیه ای را منتشر کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است «در این دیدار به کارگیری واژه‌ای خاص موجب برداشت ناصوابی گشته که امید این توضیح در جهت رفع این ابهام مؤثر و مفید باشد.»

واژه‌ خاص مورد نظر کاربرد اصطلاح «دیاثت» در دانش فقه و اخلاق است که در این متن توضیح داده می‌‌شود با کاربرد عرفی آن تفاوت زیادی دارد.

در بخش دیگری از این متن، ضمن توضیح کلمات «دیوث» و«دیاثت» نوشته شده است: «دیوث» به مرد بی‌غیرتی گفته می‌شود که مردان بیگانه را بر همسرش وارد می‌کند.

سپس با این توضیح گفته می‌‌شود که منظور این مرجع تقلید از به کار بردن این کلمه چه بوده است.

جوادی آملی در دیدار با عارف گفته بود «کسانی که راه نفوذ بیگانگان را در فضای اقتصادی یا سیاسی به روی کشور می‌گشایند، از غیرت اقتصادی یا سیاسی برخوردار نبوده و دیوث هستند.»

منابع داخلی

Related posts:

  1. عبدالله جوادی آملی٬ از مراجع تقلید قم: آنچه در مملکت داریم اختلاس و بی‌عرضگی است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates