20.06.2016

روزنامه المسلم چاپ مصر: امپراتوری بزرگ ایران پس از ۲۵۵۰ سال، لشکر کوروش به حرکت در آمده است

ملیون ایران: روزنامه المسلم چاپ مصر در اظهار نظری جالب نوشت:. ..امپراتوری بزرگ ایران پس از ۲۵۵۰ سال، لشکر کوروش به حرکت در آمده است.

ایرانی‌ها در راه بازگشتی تاریخی به دوران شکوه و اقتدار جهانی، منتها نه با موشک با نام‌های ایرانی. سپس در تحلیلی که براساس آمار رسمی ثبت احوال ایران ارائه شده به این مطلب اشاره کرد که در سال ۹۴، در مدت دوازده ماه ۱۷۵۸۴۹ نفر جهت تعویض نام خود به ثبت احوال مراجعه کرده که جز ۶۴ مورد همگی خواستار برگزیدن نامی اصالتا پارسی بوده‌اند.

این روزنامه افزود که این آمار در مقایسه با سال قبل(۴۲۳۱ مورد) بسیار قابل تامل بوده و به منزله زنگ خطری برای جهان اسلام است. محمد الوفوقی سردبیر روزنامه افزود این در حالیست که تقریبا بیش از ۷۶ درصد از نوزادان ایرانی در سال ۹۴ نام ایرانی برخود گرفته‌اند ولی تغییر یک نام عربی و جایگزین شدن آن با نامی پارسی به مراتب توهین آمیزتر و هشدار دهنده‌تر است.

به نظر میرسد درحالیکه نیروهای نظامی ایرانی درسالهای اخیر با پیشرفتهای چشمگیر درحال شکل دهی یک امپراتوری نظامی جدید هستند مردم ایران به موازات این حرکت و بطور چراغ خاموش امپراتوری به مراتب مخوف‌تر و گسترده تری را با برگزیدن نام‌های اصیل پارسی بنیان نهاده‌اند که پیش بینی می‌شود کمتر از ده سال آینده تمامی معادلات جهانی و دست کم جهان اسلام را در هم بشکند

Related posts:

  1. یارگیری «داعش» در ایران
  2. اتهام سنگین کردها علیه دولت ترکیه در پی انفجارهای آنکارا
  3. گفت و گو با یک قربانی: پوزخند قاضی بدتر از تجاوز بود
  4. صدای ممنوع «کوبانی قربانی فراموشی دنیای سیاست و رسانه»
  5. مدارس دولتی تهران به حوزه علمیه ‘وابسته می‌شود’

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates