22.06.2016

این آقا چکاره است؟

رادیوزمانه: به دنبال سلب تابعیت از یک روحانی شیعه در بحرین، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، بیانیه صادر کرد و هشدار داد که «هرگونه تعدی به شیخ عیسی قاسم با مقاومت مسلحانه بی‌سابقه‌ای روبرو می‌شود که اسقاط رژیم بحرین گوشه‌ای از تبعات آن خواهد بود».

ژنرال در بیانیه خود از اعمال حکومت بحرین انتقاد می‌کند، از اعمالی چون «دستگیری برخی از رهبران سیاسی و دینی»، «به زندان کشاندن زن‌ها و کودکان و شکنجه خوفناک آنها»، «تضییع حقوق شهروندی و دهها جنایت دیگر». قاسم سلیمانی از اعمالی انتقاد می‌کند که بدتر از آنها را خود رژیم متبوع ژنرال و همقطاری‌های خود جناب در سرکوب مردم ایران، از جمله در جریان جنبش سبز مرتکب شده‌اند.

اما سؤال این است که این آقا چکاره است که بیانیه صادر می‌کند: وزیر خارجه است؟ و مگر وزیر خارجه تهدید به مبارزه مسلحانه می‌کند؟ سؤال این است که مگر مملکت وزارت خارجه ندارد؟ و مگر حتا ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ندارد؟ سلیمانی طبق قوانین خود رژیم ایران هم بی‌انضباطی کرده، مرتکب خطا شده و باید توبیخ شود. اما چه حرفها: قوانین! انضباط! توبیخ! حکومت ایران یک حکومت خان‌خانی است: جای خان‌های سابق را برخی سرداران، برخی بازجویان، برخی امام جمعه‌ها، برخی آیت‌الله‌ها و مداحان گرفته‌اند. حکومت واقعی دست اینهاست و اینها هر روز این نکته را به رخ می‌کشند.

قاسم سلیمانی تهدید به مبارزه مسلحانه کرده است. فردا اگر بمبی در بحرین منفجر شود، به حق انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه می‌گیرند. با همین توپ و تشرهاست که بحران در منطقه تشدید می‌شود. دودش به چشم مردم کشورهای منطقه می‌‌رود. ترور، بی‌امنی و فشار اقتصادی مردم را بیچاره و دربه‌در می‌کند و فضا مهیا می‌شود برای آنکه ژنرال‌های آدمخوار حکومت آشکار خود را برقرار کنند.

مقاومت مدنی و مسئولیت مدنی در ایران امروز یعنی زدن توی پوز سلیمانی، نقدی، علم الهدی، شریعتمداری و طبعا خود سید علی خامنه‌ای که رئیس کل این اوباش است. اینها منشأ شر هستند، اینها برپا کننده جنگ اند، دارند آماده می‌شوند برای برقراری حکومت نظامی آشکار اوباش در ایران.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates