30.06.2016

مطهری: این فیش‌ها در دیگر نهادها هم وجود دارد، این كار غلط و زشتی است كه شروع كرده‌اند و آسیبش هم به كل كشور(شما بخوانید كل نظام) می‌رسد.

اعتدال: «تخلف منحصر به دولت نیست بلكه در بسياری از نهادهای حكومتی هم اين مسأله وجود دارد.»
علی مطهری درباره فیش‌های حقوقی نجومی می‌گوید: «تخلف منحصر به دولت نیست بلكه در بسياری از نهادهای حكومتی هم اين مسأله وجود دارد.»

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه «تماشاگران امروز» درباه فیش های حقوقی می‌گوید: حس من این است كه برنامه‌ای برای تخریب دولت وجود دارد. البته این موضوعی است كه قبلاً هم وجود داشته و یك تخلف هم هست و نمی‌شود نادیده‌اش گرفته شود ولی بحث این است كه این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست بلكه در بسیاری از نهادهای حكومتی هم این مسأله وجود دارد.

وی افزود: این‌طور نیست كه بگوییم فقط چند نفر از مسوولان دولتی متهم به این موضوع هستند. اگر قرار است این موضوع دیده شود، باید كامل دیده شود. در اینكه تخلف است شكی نیست، ولی دولت هم باید بیاید با مردم صحبت كند و واقعیت را بگوید. در خیلی از نهادهای بیرون از دولت هم همین مسأله وجود دارد. بالاخره تخلف شده و باید برخورد شود. البته در این حدی هم كه اینها تبلیغ می‌كنند، موضوع بزرگ نبوده است. بعضی از این فیش‌ها شامل معوقات ماه‌های قبل بوده و هدفمند انتخاب شده‌اند. با این وجود، در همین حد هم نباید در بین مقامات دولتی تخلف وجود داشته باشد. مطهری ادامه داد: اینكه همه بیایند فیش‌های‌شان را نشان بدهند، مشكلی از كشور حل نمی‌كند. ما باید بیشتر دنبال كار و فعالیت و برنامه‌ریزی باشیم. این كار غلط و زشتی است كه شروع كرده‌اند و آسیبش هم به كل كشور می‌رسد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates