17.08.2016

دادستان کل کشور از تشکیل پرونده علیه احمد منتظری خبر داد

رادیوفرانسه: حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته است که ناشر فایل صوتی آیت الله حسینعلی منتظری به دادسرا احضار و پرونده ای علیه وی تشکیل شده که در دست بررسی است.

دادستان کل کشور در اظهارات شدیداللحن خود، احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، را به دلیل نشر فایل صوتی پدرش دربارۀ اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به همدستی با اسرائیل، آمریکا و غرب علیه نظام اسلامی ایران… متهم کرد و گفت که احمد منتظری با این اقدام در پی تطهیر سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.

دادستان کل کشور که در سخنانش مکرراً از آیت الله حسینعلی منتظری به عنوان “آن شیخ ساده لوح” یاد می کرد فرزند وی، احمد منتظری، را همچنین متهم کرد که با نشر فایل صوتی پدرش “قداست” آیت الله خمینی را زیر سئوال برده است.

در پی نشر فایل صوتی آیت الله منتظری، دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را احضار کرد و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز او را مجبور ساخت که فایل صوتی آیت الله منتظری را از صفحۀ اینترنتی وی حذف کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates