19.08.2016

«اقدام داعشی» رییس شورای شهر یزد:تخریب نماد اثر باستانی زرتشتیان از ساختمان جدید شورای شهر


رادیوفرانسه

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates