24.08.2016

زیباکلام: علی جنتی اهل ایستادگی نیست

فرارو: صادق زیباکلام از وزیر ارشاد بابت عقب نشینی در مقابل مخالفت ها با برگزاری کنسرت در مشهد انتقاد کرد.

بعد از اجابت خواسته آیت‌اله علم الهدی و دستور وزیر ارشاد به لغو کنسرت‌ها در مشهد، بسیاری از ائمه جمعه روز جمعه خواهان لغو کنسرت‌ها در شهرهای خودشان شدند. به نظر شما رفتار آقای وزیر ارشاد در خصوص لغو کنسرت‌ها در مشهد درست بود یا غلط؟
به گمان من آقای جنتی هیچ خدمتی به اینکه حاکمیت قانون در کشور برقرار باشد، نکرد. ما همواره گفته‌ایم اساس و بنیان کشور روی قانون مداری می‌گردد. اگر نگاهی به قانون اساسی بیندازیم درمی‌یابیم که قانون اساسی گفته است چه اختیاراتی قوه‌مجریه دارد و چه اختیاراتی قوه مقننه دارد.

هیچ جایی در قانون اساسی نگفته است که افزون بر نهادهای رسمی کشور ائمه جمعه هم از حق وتو برخوردار هستند. قانون اساسی حقی بالاتر از دیگران برای ائمه جمعه تعریف نکرده است.

اینکه وزیر ارشاد یعنی وزیر قانونی که مستحضر به آراء مجلس است و وزیری که در حقیقت رئیس‌جمهورش 19 میلیون رای آورده است، به این صورت کوتاه بیاید، بسیار بد است. متاسفانه عقب‌نشینی آقای جنتی موجب شده است تا ائمه جمعه و جماعت دیگر شهرها هم به تاسی از آقای علم‌الهدی بگویند که در شهرهای آنها هم نباید کنسرت برگزار کرد. ممکن است فردای روزگار امام جمعه مشهد بگوید که به دلیل قداست مشهد مقدس در این شهر سینما هم نباید وجود داشته باشد. خب در آن صورت وزیر باز هم کوتاه می‌آید؟

بنابراین بهتر بود علی جنتی قرص و محکم می‌ایستاد و از قانون دفاع می‌کرد و آنجایی که قانون اساسی صراحتا می‌گوید رئیس‌جمهور باید ناظر بر اجرای قانون باشد چه طوری رئیس جمهور طبق قانون اساسی حافظ و پاسدار آن باشد وقتی وزیرش خیلی راحت عقب‌نشینی می‌کند.

به نظر شما چرا علی جنتی ایستادگی نکرد؟
علی جنتی نشان داده است که اساسا خیلی اهل ایستادگی روی مواضعش نیست و به طرفه‌العینی واگذار می‌کند و کوتاه می‌آید.

فکر می‌کنید از این به بعد آقای وزیر باید چه واکنشی در مواجهه با فشارهایی چون لغو کنسرت‌ها از خود نشان دهد؟
چه آقای وزیر چه امام جمعه مشهد چه صادق زیباکلام باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و نباید حق و حقوقی بالاتر از قانون برای خودمان قائل شویم و آقای جنتی به نظر من باید در برابر قانون قرص و محکم بایستد.

ارزیابی‌تان نسبت به عملکرد علی جنتی در طول سه سال گذشته چیست؟
من عملکرد آقای جنتی را با عملکرد صفار هرندی و حسینی وزرای ارشاد احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم. در مقایسه با آنها باید آقای جنتی و عملکردش در طول سه سال گذشته را ارج نهاد و از او قدردانی می‌کنم.

منبع: آفتاب یزد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates