20.03.2013

انتشار تصاویر صدها میلیارد تومان طلای بیت المال در ترکیه

هاشمی نامه: ارزش این محموله طلا بالغ بر صدها میلیارد تومان برآورد می شود و در حالی که اقتصاد کشور به شدت نیاز به این پول برای پرداخت حقوق عقب افتاده کارمندان و کارگران دولت و سایر هزینه های عمومی ضروری کشور دارد، این پول هنگفت در اختیار مافیای بابک زنجانی است

با گذشت سه سال از جنجال خبری 18 میلیارد دلار طلای ایران که به ترکیه حمل شده بود، «بازتاب» تصاویری از محوله بزرگی از طلای ایران را که به نام بابک زنجانی است و در ترکیه نگهداری می شود را منتشر می کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، این تصاویر که توسط منابع خبری بازتاب تهیه و ارسال شده است، نشان دهنده بخش کوچکی از پول نفت کشور است که در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است.

ارزش این محموله طلا بالغ بر صدها میلیارد تومان برآورد می شود و در حالی که اقتصاد کشور به شدت نیاز به این پول برای پرداخت حقوق عقب افتاده کارمندان و کارگران دولت و سایر هزینه های عمومی ضروری کشور دارد، این پول هنگفت در اختیار مافیای بابک زنجانی است.

نکته تاسف بارتر آن که همزمان با حمایت رسمی و علنی برخی از عوامل سازمانهای جاسوسی غربی از بابک زنجانی و فراهم کردن مسیر تردد و فعالیتهای وی در خارج از کشور با وجود قرار گرفتن در لیست سیاه اتحادیه اروپا، برخی محافل امنیتی نیز در داخل کشور به شدت از بابک زنجانی حمایت می کنند و برای این حمایت، توجیهاتی نظیر بازگرداندن پول ببت المال که در اختیار بابک زنجانی است به کشور را مطرح می کنند.

جالب آن که بابک زنجانی نیز با علم به این موضوع که در صورت بازگرداندن پول بیت المال به کشور با وی و مافیایش برخورد خواهد شد، از بازگرداندن پول خودداری کرده و وقت کشی می کند و در واقع میلیاردها دلار از پول بیت المال را گروگان گرفته است. حال آن که اگر اندکی از برخوردی که با اختلاس سه هزار میلیاردی گردید، با اختلاس 20 هزار میلیاردی بابک زنجانی بشود، او ناگزیر خواهد بود برای نجات خود، پول بیت المال را بازگرداند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates