07.10.2016

حجاب اجباری شطرنج قهرمانی زنان جهان را آچمز کرد

بی‌بی‌سی: انصراف دو زن شطرنج باز از مسابقات قهرمانی زنان جهان که بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود، یک بار دیگر به این بحث دامن زده که کدام یک به نفع زنان ایران است: کم کردن هر نوع رابطه با ایران، یا برعکس بیشتر کردن روابط و تماس های زنان ایران با زنان جهان. بعضی از مخالفان حجاب اجباری، ضمن دفاع از این شطرنج بازان می گویند فدراسیون بین المللی شطرنج نباید مسابقات را در ایران برگزار کند. آنها با حضور سیاستمدارن زن خارجی هم که با حجاب به ایران می روند مخالفند و می گویند جمهوری اسلامی قوانین خود را نه تنها به زنان ایرانی که به زنان بقیه دنیا هم دیکته می کند و آنان که می توانند، نباید به این اجبار تن بدهند. اما بعضی از فعالان حقوق زنان در ایران، چنین کاری را به نفع وضعیت زنان نمی دانند و معتقدند تنها نتیجه اش، منزوی شدن زنان ایرانی است.

علی همدانی گزارش می دهد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates