21.11.2016

دفتر امام جمعه مشهد ضمن اعلام استقلال خراسان از ایران، پرچم ایالت اسلامی خراسان رو رونمایی کرد


منبع عکس

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates