23.01.2017

افشاگری بی‌سابقه از فساد گسترده در قوه قضائیه !!


روایت یکی از دانشجویان عدالت‌خواه از فساد گسترده در قوه‌ی قضاییه؛ از زمین‌ خواری و آب‌خواری تا قاچاق اسلحه و مواد مخدر.

گفتنی است گزارش دهنده فساد به یک‌سال حبس محکوم شده است.
کانال قاصدان آزادی در تلگرام :

این آقا از فساد گسترده در قوه قضائیه می‌گوید!!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates