07.03.2017

مخالفت احمد منتظری به تحویل دادن فایلهای صوتی آیت الله منتظری به وزارت اطلاعات

دانشجو آنلاین: «حامد منتظری، پسر احمد منتظری، در پی تعلیق حکم پدرش، اعلام کرد که وزارت اطلاعات از او خواسته فایل‌های صوتی مربوط به آیت الله منتظری را تحویل این وزارتخانه بدهد اما این درخواست با مخالفت احمد منتظری مواجه شده است. حامد منتظری با تأکید بر اینکه آزادی پدرش احمد منتظری بدون تعهد بوده به کمپین بین المللی گفته است: وزارت اطلاعات اصرار داشته فایل‌های دیگر را بیاورید تحویل بدهید و منتشر نکنید، ایشان هم گفته همانطور که به آقای شبیری زنجانی هم گفته‌ام فایل‌های دیگر را تا زمانی که لازم نباشد منتشر نمی‌کنیم و فایل‌ها پیش خانواده محفوظ است و تحویل کسی نمی‌دهیم.”»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95

Related posts:

  1. پدر آرش صادقی در حمایت از فرزندش دست به اعتصاب غذا زد
  2. احمد منتظری: اگر راست می گویید فایل واقعی را منتشر کنید
  3. احمد منتظری برای انتشار فایل صوتی اعدام‌های ۶۷ به دادگاه احضار شد
  4. گفتگو با احمد منتظری پس از احضار به دادگاه؛ هنوز اسناد منتشر‌نشده زیادی وجود دارد
  5. پنجمین نوبت احضار احمد منتظری بر سر انتشار فایل صوتی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates