08.03.2017

اعتراض جلیلی به جنتی در دیدار خصوصی: چرا قالیباف را “تایید صلاحیت” می کنید؟ / تلاش جنتی برای حذف جلیلی

سحام: بنا به خبرهای رسیده به سحام، احمد جنتی در دیدار با سعید جلیلی به او توصیه کرده که از حضور در انتخابات پیش رو خودداری کند.
بنا به این گزارش، احمد جنتی با یادآوری انتخابات گذشته ریاست جمهوری، به او گفته که بگذارد پتانسیل همان چهار میلیون رای سال قبل او برای آینده حفظ شود و در انتخابات پیش رو نامزد نشود.
سعید جلیلی، نامزد دوره قبل ریاست جمهوری به جنتی گفته که در صورت عدم اجماع اصولگرایان بر روی وی، جبهه ای جداگانه ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین در اعتراض به درخواست احمد جنتی برای کناره گیری اش از انتخابات به رئیس شورای نگهبان گفته است که شما چرا صلاحیت آقای قالیباف با این میزان مشکل و فسادی که همه جا مشخص و احراز شده است را تایید می کنید؟ شما نباید صلاحیت ایشان را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کنید.
یافته های سحام گویای این است که این دیدار با هدف تجمیع رای اصولگرایان بر روی یک نامزد واحد و در راستای پروژه حذف حسن روحانی (تعدد نامزد) صورت گرفته است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates