03.04.2017

شناسایی ۷۸۰ نوزاد و کودک مسموم‌شده با موادمخدر/ ۳۸۴ نوزاد در سال گذشته معتاد متولد شدند

روشنگری: رییس اورژانس اجتماعی کشور از شناسایی ۷۸۰ نوزاد و کودک مسموم‌شده با موادمخدر طی ۹ ماهه اول سال ۹۵ خبر داد.

حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با ایسنا، ادر این باره افزود: به طور کلی کودکانی که از مادر معتاد متولد می‌شوند و یا در خانه توسط والدین به آنها مواد یا داروهای ترک اعتیاد خورانده می‌شود و یا آنکه خودشان به صورت تصادفی اقدام به مصرف این مواد می‌کنند، «مسموم به موادمخدر» نامیده می‌شوند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته جلسات متعددی با وزارت بهداشت داشتیم و از آنها خواستیم در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها وقتی اطفال و نوزادان مسموم شده با موادمخدر و یا داروهای ترک اعتیاد مراجعه کردند، آنها را به اورژانس اجتماعی استان گزارش دهند تا همکاران ما مورد را بررسی قرار داده و در صورت نیاز اقدامات قضایی و قانونی را انجام و با نظر قاضی برای آن نوزاد و یا کودک تعیین تکلیف شود که کفالت آن به بهزیستی سپرده شود یا با خانواده برخورد شود، این در حالی است که ممکن است مسومیت تصادفی ایجاد شده باشد و با پیگیری، مساله فیصله پیدا کند.

رییس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه با بیان آنکه طی ۹ ماهه سال ۹۵، ۷۸۰ نوزاد و کودک مسموم با موادمخدر شناسایی شدند، تصریح کرد: تمامی این ۷۸۰ نفر، از طریق گزارش‌های بیمارستانی شناسایی نشدند بلکه افراد و نهادهای مختلف همچون مراکز قضایی، انتظامی، اقوام و… در ارائه این گزارش‌ها سهیم بودند.

اسدبیگی ادامه داد: ۵۳۳ نفر از آنها از طریق مراکز درمانی به اورژانس اجتماعی گزارش داده شدند این در حالی است که از این ۷۸۰ نفر ۳۹۲ نفر دختر و ۳۸۸ نفر پسر بودند.

وی ادامه داد: در بین این ۷۸۰ نفر، ۳۸۴ نوزاد با مسومیت با موادمخدر (معتاد) به دنیا آمده بودند.

رییس اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد: با دستور قضایی ۲۸۱ نفر از این کودکان و نوزادان به بهزیستی ارجاع و تحویل داده شدند و ۴۵۰ مورد آنها به خانواده بازگردانده شدند و کفالت ۳۶ نفر آنها نیز به علت عدم صلاحیت والدین به اقوامشان واگذار شد و ۱۳ مورد آنها نیز فوت شدند.

اسدبیگی ادامه داد: البته بسیاری از آنهایی به بهزیستی تحویل داده می‌شوند این در حالیست که به علت مراجعه متعدد والدین به قاضی، نهایتا قاضی برای آنها حکم برگشت به خانواده را صادر می‌کند و علت این امر آن است که یا خانواده متنبه شده یا قاضی به طور متوقت کفالت کودک را به بهزیستی واگذار کرده تا خانواده وی اصلاح شوند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل قطعی نیست که از این تعداد ۲۸۱ نفر همگی آنها کاملا تحت نظر بهزیستی باشند، بلکه بسیاری از آنها به خانواده‌هایشان بازگردانده می‌شوند.

رییس اورژانس اجتماعی کشور همچنین آمار ۷۸۰ نفر کودک و نوزاد مسموم به موادمخدر را طی یک سال بالا دانست و در این میان آمار ۳۸۴ نوزاد متولد شده با مسمومیت موادمخدر را نیز آمار بسیار بالایی عنوان کرد.

اسدبیگی همچنین خاطرنشان کرد: ممکن بود تعداد کمی از نوزادان معتاد که از مادران معتاد متولد شده بودند، توسط مادرانشان که برخی از آنها کارتن خواب هستند به فروش می‌رسیدند که با نظارت اورژانس اجتماعی از این مساله جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اصلا آماری از فروش نوزادان و کودکان در دست نداریم زیرا این موضوع جرم است و قاضی و نیروی انتظامی این مساله را پیگیری می‌کند و اورژانس اجتماعی بهزیستی آنقدر نیروی انسانی و وقت ندارد که این مساله را پیگیری کند این در حالی است که مسوولیتی نیز در این حوزه نداریم؛ حتی اگر در این خصوص اتفاقی بیفتد ممکن است ما را مجرم بدانند و مدعی شوند وقتی مسولیتی در این خصوص ندارید چرا دنبال این مسئله رفتید.

رییس اورژانس اجتماعی کشور تاکید کرد: کودک فروشی، مساله قضایی و جنایی است و به بهزیستی ارتباطی ندارد.

اسدبیگی درخصوص آمارهای استانی کودکان مسموم با موادمخدر طی ۹ ماهه سال ۹۵ گفت: چهار استانی که بیشترین آمار نوزادان مسموم با موادمخدر داشتند، به ترتیب تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان‌جنوبی بودند.

وی خاطرنشان کرد: جالب است که در شش ماهه اول سال ۹۵ از ۷۷ موردی که در استان کرمانشاه گزارش مسمومیت کودک و نوزاد با موادمخدر را داشتیم، ۶۰ مورد آنها مسومیت با متادون (داروی ترک اعتیاد) والدین را تجربه کرده بودند، این در حالی است که طی ۹ ماهه سال ۹۵، ۱۰۷ مورد مسومیت با موادمخدر کودکان و نوزادان از استان کرمانشاه گزارش شده است.

رییس اورژانس اجتماعی کشور درخصوص مسمومیت با مشروبات الکلی نیز اظهار کرد: گزارشی از مسمومیت با مشروبات الکلی نداشتیم اما با این حال ممکن است این مسمومیت وجودداشته باشد اما به علت آنکه گزینه الکل را به صورت مجزا نداریم، تعداد کمی هم که گزارش شده، جزو سایر آمارها به حساب آمده است.

اسدبیگی درخصوص تجزیه و تحلیل مسمومیت کودکان و نوزادان توسط انواع موادمخدر گفت: بسیار دشوار است که بخواهیم میزان و نوع مسمومیت‌ها را به ترتیب در موادمختلف احصاء کنیم زیرا موارد قانونی متعددی مانع این مساله است و ممکن است بیمارستان، اصلا به ما گزارش ندهد که این کودک یا نوزاد با چه نوع موادی مسموم شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل تجزیه و تحلیل آماری مسمومیت نوزادان و کودکان براساس نوع موادمخدر امر بسیار دشواری است اما بیشترین ماده‌ای که منجر به مسمومیت کودکان و نوزادان می‌شود به طور کلی متادون و تریاک است این در حالی است که این مساله نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates