11.04.2017

علی مطهری: صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شود

دیگربان: علی مطهری گفته که در حال حاضر صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شو و «نظارت بر صدا و سیما توسط شورای نظارت یک امر تشریفاتی است.»

آقای مطهری افزوده «ما درباره صدا و سیما نیاز به سه قانون؛ خط مشی و اصول کلی، قانون اداره صدا و سیما و قانون نظارت بر صدا و سیما داریم.»

وی اضافه کرده «قانون شورای نظارت بر صدا و سیما قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما توسط این شورا یک نظارت و امر تشریفاتی است.»

به گفته وی «انتقادات این شورا که به رئیس سازمان ارسال می‌شود یا بدون پاسخ می‌ماند یا در صورتی که کار به رسانه‌ها کشیده شود پاسخی خواهد داشت.»

مطهری ادامه داده «لازم است قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما اصلاح شود و از همین جهت طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صدا و سیما تهیه کرده‌ایم.»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates