06.05.2017

گفته های اکبرگنجی درباره نقش سردار قالیباف و دیگر فرماندهان سپاه در عملیات تروریستی عربستان که “سر ساعت ” لو رفت

گویانیوز:

Related posts:

  1. طلایی: قالیباف ۱۸ تیر را از تقویم سیاسی کشور حذف کرد
  2. هاشمی: تا آنجا که مکلّف به صبر باشم تحمّل می‌کنم
  3. دو اظهار نظر متناقض قالیباف ظرف دو هفته: دفاع قالیباف از خود در پایگاه بسیج: مجوز حضور نظامی و تیراندازی در کوی دانشگاه را من گرفتم
  4. آجودان شاه و مشاور محسن رفیقدوست که ۱۳ ضربه کارد خورد
  5. پاسخ «معین» به روایت های انتخاباتی از حوادث دانشجویی سال 82

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates