09.05.2017

مردم ایران خود را متمایل به کدام جریان سیاسی می‌دانند؟

ایسنا:

ایسپا در تازه‌ترین نظرسنجی ملی خود بررسی کرد که مردم ایران خود را در حال حاضر متمایل به کدام جریان سیاسی می‌دانند؟

به گزارش ایسنا، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در نظرسنجی که آن را در مقطع زمانی دهم تا سیزدهم ۱۳۹۶ در سطح ملی انجام داده است، این سوال را از مردم ایران پرسیده که  خود را در حال حاضر متمایل به کدام جریان سیاسی می‌دانند؟

پاسخ‌های به دست آمده و درصدهای آن به شرح زیر  است:

* اصولگرایان: ۱۳/۶

* اصلاح‌طلبان: ۲۶/۸

* هیچکدام: ۳۱/۹

* نمی‌دانم : ۲۴/۹

* بدون پاسخ: ۲/۷

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates