17.05.2017

گسیل نیروهای لباس شخصی به تهران برای ایجاد درگیری یا ..؟

کلمه: چکیده : محمود صادقی نماینده مردم تهران نسبت به گسیل شدن گسترده و دستوری نیروهای انتظامی با لباس شخصی هشدار داده است.او در حساب توییتر شخصی خود نوشت: گسیل گسترده نیروهای انتظامی با #لباس_شخصی به تهران برای چیست؟ حضور در میتینگ آقای #رئیسی یا ایجاد درگیری و تنش؟ هوشیار باشیم…

محمود صادقی نماینده مردم تهران نسبت به گسیل شدن گسترده و دستوری نیروهای انتظامی با لباس شخصی هشدار داده است.

او در حساب توییتر شخصی خود نوشت:

گسیل گسترده نیروهای انتظامی با #لباس_شخصی به تهران برای چیست؟ حضور در میتینگ آقای #رئیسی یا ایجاد درگیری و تنش؟ هوشیار باشیم.

Related posts:

  1. مرتضی بانک: اقدامات امنیتی نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات است
  2. نقش وزارت اطلاعات در «عدم اعتماد» به روایت علی مطهری
  3. کراوات؛ کلیدهای حسن روحانی
  4. دلایل اصلی رد صلاحیت هاشمی از زبان همکار سردار مشفق
  5. فضای امنیتی در اطراف دفتر محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates