09.06.2017

«سریاس صادقی»، مهاجم تروریست تهران در فیسبوک

من و تو: صفحه ای در فیسبوک به نام یکی از عوامل حمله های تروریستی به تهران وجود دارد.
در لیست ۱۱۰ نفره دوستان سریاس صادقی در فیسبوک از پروفایل یک زن بدون حجاب تا پروفایلی با عکس صدام حسین یا زنی با روبنده که محل زندگی خود را اوتاوای کانادا نوشته، دیده می شوند.
حزب دموکرات کردستان دو سال و نیم پیش در گزارشی به تبلیغ داعش در مناطق غربی ایران پرداخته و از افرادی از جمله سریاس صادقی نام برده بود که به تبلیغ داعش می پردازند.

صفحه ای در فیسبوک به نام یکی از عوامل حمله های تروریستی به تهران وجود دارد. عکس صاحب این صفحه با فردی که وزارت اطلاعات او را سریاس معرفی کرده همخوان است. صفحه هم به نام سریاس صادقی ست و به نظر می رسد او از ماه می سال ۲۰۱۵ در فیسبوک حضور داشته است.
در لیست ۱۱۰ نفره دوستان سریاس در فیسبوک چهره های مختلف و متفاوتی دیده می شوند. از پروفایل یک زن بدون حجاب که خود را ساکن مسکو معرفی کرده است تا پروفایلی با عکس صدام حسین یا زنی با روبنده که محل زندگی خود را اوتاوای کانادا نوشته است.
در بخش عمومی صفحه او البته فعالیت خاص و چشمگیری دیده نمی شود اما این امکان و احتمال وجود دارد که او تنها در دایره محدود به دوستانش فعالیت می کرده است.
در پست اولی که در صفحه او نمایان است، عکسی از خودش دیده می شود که روی پا نشسته و در یک پیراهن ورزشی سفید آستین کوتاه با مارک آدیداس، به دوربین لبخند می زند.
این عکس را هشت نفر دوست داشته اند (لایک کرده اند).
پست دوم او نقل قولی است از خلیفه دوم اهل سنت، عمر بن خطاب که گفته است: «ما حقیرترین مردم بر روی زمین بودیم و خداوند از طریق اسلام ما را عزت بخشید. هر گاه عزت را در چیز دیگری بجوییم، دوباره حقیر می گردیم.»

این پست عمومی را هم تنها یک پروفیل دیگر لایک کرده است.
پست سوم تکرار پشت اول اوست و بعد در دو پست پیاپی دو عکس یکسان از یک پسر خردسال دیده می شود که ممکن است فرزند او باشد. آخرین پستی هم که در قالب پست های عمومی دیده می شود عکس دیگری از خود اوست در لباسی ضخیم تر با نوشته ای لاتین و تاریخ ۲۰۰۹-۲۰۱۰. او در این عکس ایستاده و همچنان لبخند می زند.
نام سریاس صادقی اما علاوه بر فیسبوک او در جای دیگری هم آمده است.
در گزارشی که سایت حزب دموکرات کردستان در تاریخ سوم ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ منتشر کرده است، از این فرد به عنوان یکی از مبلغان گروه تروریستی داعش نام برده شده است.
در این گزارش که بخشی از آن درباره تبلیغ داعش در مناطق غربی ایران است آمده که افرادی از جمله سریاس صادقی بعد از نماز مغرب به‌ صورت محرمانه‌ و دور از چشم مردم به‌ تبلیغ داعش می پردازند.
گرچه در این گزارش ابتدا فعالیت این افراد محرمانه خوانده شده اما ریز محل فعالیت آنها به طور مشخص آمده و تاکید شده است جمهوری اسلامی (در گزارش مورد نظر از آن با عنوان «رژیم آخوندی» یاد شده)، کاری به‌ کار آنها ندارد و «به صورت علنی» از جلساتی که آنها در مساجد برگزار می کنند، جلوگیری نمی کند .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates