15.04.2013

خطر انتقال مرکز پولشویی مافیای روسی از قبرس به ایران

هاشمی نامه: گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.
تعدادی از دانه درشتهای اقتصادی مذاکراتی را با مافیای روسیه، برای انتقال پولهای کثیف این مافیا که پیش از این در قبرس پولشویی می شد به ایران آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در شرایطی که با یکپارچه شدن سیستم های مالی در جهان و شفافیت اطلاعات، قوانین مربوط به پولشویی در حال سخت تر شدن بوده و صاحبان پولهای کثیف که همان مافیاهای مواد مخدر، قاچاق انسان و فروش غیرقانونی اسلحه هستند، به دنبال محلی برای شستشوی پولهای کثیف خود می باشند، انتقال این پولها به کشور می تواند پیامدهای زیانباری برای نظام به همراه داشته باشد.

اصطلاح پولشویی در مورد پاک کردن منشا پولهای کثیف و ارائه یک منشا قانونی و اصطلاحا تمیز برای این پولها به کار می رود. پولهای کثیف که از منابعی نظیر تجارت مواد مخدر، قاچاق زن وکودک و یا قاچاق اسلحه به دست می آید، اکنون با سخت شدن نظارت بر سیستم های مالی در جهان، به راحتی قابل انتقال، نگهداری و استفاده نیستند و از این رو مافیاهای مختلف به شدت به دنبال مرکزی برای شستشوی پول های خود و تبدیل آن به پولهای قانونی و تمیز می باشند.

پیش از این برخی از کشورهای جهان به محلی برای پولشویی تبدیل شده بودند، اما این مراکز پولشویی یکی پس از دیگری ناامن شده و صاحبان پولهای کثیف مجبور به بیرون کشیدن پولهای خود از آنجا می شوند.

در این میان قبرس تا ماه گذشته به عنوان یکی از مراکز پولشویی مورد علاقه مافیای روس و اوکراین به شمار می رفت، اما با بحران اخیر بانکی این کشور، مافیای روس و اوکراین تصمیم گرفت پولهای خود را به دلیل نا امن شدن، از قبرس خارج کند.

در این میان گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است.

گفته می شود مقصد این پولهای کثیف، صنعت نفت و پتروشیمی کشور است و قرار است از محل این پولها بخشی از سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات و مجتمع های حفاری، پتروشیمی و پالایشگاهی تامین شود.

«بازتاب» در آینده گزارشهای مشروح تری درباره پولشویی مافیای روسی و اوکراینی در ایران منتشر خواهد کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates