30.06.2017

محسنی اژه‌ای نسبت به آنچه “بروز فتنه جدید” خواند هشدار داد

رادیوفردا: غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، می‌گوید تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی، حکایت از آنچه وی “فتنه جدید” خواند، دارد.

معاون اول قوه قضائیه که پیش از نماز جمعه تهران سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از حسن روحانی، به وقایع سال ۶۰ اشاره کرد و گفت “در آن زمان رئیس جمهور مغرور به رأی اکثریت مردم بود و نهادها را تخریب و تحقیر می‌کرد”.

دو هفته پیش آیت‌الله خامنه‌ای با مثال آوردن دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، ایجاد فضای قطبی در کشور را مزمت کرد. از آن پس افراد نزدیک و منصوب رهبری از این شبیه‌سازی برای مقابله با رئیس جمهوری ایران استفاده می‌کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates