03.07.2017

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در حال بوسیدن دست آیت الله جنتی


منبع: روز پلوس

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates