28.07.2017

شب جنجالی آزادی حمید بقایی در منزل احمدی نژاد، می‌دانیم که به‌زودی سرنگون می‌شوید، اژه‌ای دروغ می‌گوی

Related posts:

  1. احمدی‌نژاد سخنگوی قوه قضاییه را به «تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب» متهم کرد
  2. وکیل حمید بقایی: وضعیت جسمی موکلم نامساعد است
  3. خبری که تنها چند دقیقه پس از انتشار، حذف شد: افشاگری یک نماینده مجلس: بقایی ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشورهای عربی منتقل کرده
  4. محسنی اژه ای: حمید بقایی بازداشت شد
  5. «مرتضوی» فاکتورها را امضا کرد: آگهی تشکر از گذشت شاکی کهریزک با پول تامین‌اجتماعی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates