06.08.2017

مولوی عبدالحمید: مجلس برای مراسم تحلیف از ما دعوت نکرد

الف: مولوی عبدالحمید گفت: «مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی و هیات رئیسه مجلس برای حضور در مراسم تحلیف از ما دعوتی به عمل نیاوردند.

به گزارش ایران آنلاین، وی گفت:آقای شریعتمداری و دیگر دولتمردان اصرار داشتند که در مراسم تحلیف حضور داشته باشیم حتی گفتند کارت هم صادر میکنند.

مولوی عبدالحمید اضافه کرد: میزبان تحلیف مجلس بود و ظاهرا تمایلی برای دعوت نداشتند، لذا ما هم دیدیم ظاهرا جا تنگ است ترجیح دادیم حضور نداشته باشیم.»

No related posts.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates