13.08.2017

مخالفت خانواده مریم میرزاخانی با نام‌گذاری معبری به نام وی

بی‌بی‌سی: مجتبی شاکری رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران گفت: “خانواده مرحوم مریم میرزاخانی با نام‌گذاری معبری به نام وی مخالفت کردند و معتقد بودند به جای اسطوره سازی باید الگوسازی شود.”

آقای شاکری با ذکر اینکه قرار شده بود در نزدیکی مدرسه تیزهوشانی که خانم میرزاخانی در آن تحصیل کرده بود معبری به نام وی نام‌گذاری شود افزود: “خانواده وی به این موضوع رضایت ندارند.”

وی گفت احمد میرزاخانی پدر این ریاضی‌دان، در بخشی از توضیح دلایل مخالفت خانواده گفته: “مگر نام‌گذاری خیابانی بنام امیرکبیر کمکی در شناخت امیرکبیر داشته است که نام‌گذاری معبری به نام فرزند وی چنین کاربردی را داشته باشد؟”

آقای میرزاخانی از مسئولان موسسه خیریه معروف “رعد” است که از حدود سه دهه پیش، در حوزه آموزش و کارآفرینی معلولان در ایران فعالیت دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates