19.09.2017

نگاهی سریع به آمار وضعیت فقر و گرسنگی – پروین محمدی


آژانس ایران خبر: ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

نوشته ۶% از ۸۰ میلیون یعنی چهارمیلیون و هشتصد هزار نفر عملا گرسنه مطلق هستند و در حال مرگ

چون این آمار میگوید هزینه مصرف شده اشان برای مواد غذایی کمتر از پنج هزار تومان است.

۱۰% یعنی هشت میلیون نفر طبق آمار روزانه حداکثر ده هزار تومن برای مواد غذایی اشان هزینه میکنند فقط در حد نان و اندکی پنیر مواد غذایی اشان را تشکیل میدهد و گوشت و میوه در سبد غذایی اشان جایی ندارد

۱۸% یعنی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر حداکثر روزانه ۲۰ هزار تومن هزینه مواد غذایی اشان است یعنی در حد بخور و نمیر تا بدین جا بیش از ۲۷ میلیون طبق این امار در برابر چشم جامعه در فقر و گرسنگی به سر میبرند و ۱۲ میلیون در حال مرگ از گرسنگی

ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

Related posts:

  1. رییس کمیتۀ امداد : پول های زکات را به فقرا نداده‌ایم
  2. سرچشمه «آقا‌زادگی» کجاست؟
  3. حکایت زنانی که صورتشان با قلم خشم خط خطی می‌شود
  4. متخصص تغذیه: ۵۰ میلیون ایرانی تغذیه نامناسب دارند
  5. دورریز روزانه ۱۵ هزار تن غذا در پایتخت ایران

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates