11.10.2017

درب مسجد جوادالائمه بلوار استقلال در شرق تهران توسط چند جوان به آتش کشیده شد.

Related posts:

  1. تاب‌آوری اجتماعی در ایران پایین آمده است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates