15.10.2017

نقد ی دیگر بر نوشته به بهانه رای آوردن غیر مسلمان

یزدفردا: محمد حسین تقوایی زحمتکش:حجه الاسلام محمدمهدی حرامزاده عضو شورای اسلامی شهر دوره سوم در مقاله ای تحت عنوان به بهانه رای آوردن غیر مسلمان در شورای اسلامی شهر یزد، انتخاب یک جوان زرتشتی در شورای شهر یزد را مورد نقد و تحلیل قرار داده است.

گرچه دراین گفتار قصد تحلیل سخنان گهربار جنابشان را ندارم اما بهتر است چند نکته را باهم مرور کنیم، البته موارد ناگفته دیگری هم می ماند و همچنان باب گفتگو گشوده خواهد بود:

الف: به عنوان یک شهروند یزدی متعجبم فردی که پنج سال بر صندلی شورای شهرم تکیه زده است از قانون اساسی و مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی اطلاعی ندارد یا شاید آن را قبول ندارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آنچنان به شورهای شهر وروستا اهمیت داده شده که یک فصل جداگانه بدان پرداخته شده و شرایط عضویت در شوراها به صراحت اعلام شده در قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر مصوب مجلس شورای اسلامی بحث مفصل و روشنگری بیان شده است.
اما در هیچ کدام یک از قوانین منع نامزدی و یا عضویت شهروند زرتشتی به عنوان دین قابل قبول در قانون اساسی ذکر نشده است.

ب: در خصوص استدلالهای مذهبی که بخش عمده از مقاله مذکور است، این سوال پیش آمد می کند که استدلالهای مذهبی نگارنده با کدام مرجع و منبع معتبر مطابقت دارد؟
در خصوص ابهامات ذکر شده در مقاله، نظر صریحی ندارم اما بیشک موارد ذکر شده در مورد انتخاب یک زرتشتی مردود است، مگر اینکه خود را عالم تر از اعضای شورای نگهبان بدانند ، چرا که قوانین و مقررات انتخابات شورای شهر در جلسات شورای نگهبان، با قوانین شرع و قانون اساسی مطابقت داده شده است و بعید می دانم آن شورا نکات ذکر شده در مقاله را نداند و یا از آن کوتاهی نموده باشد.

ج: چه خوشمان بیاید یا اینکه از انتخاب برخی سخت نگران باشیم، به هر تقدیر منتخبین از میان نامزدهایی انتخاب شده اند که قانونی و رسمی ثبت نام کرده اند به رقابت پرداخته و توانسته اند رای اعتماد مردم را جلب کنید، انتخاب مردم باشد قابل احترام است و نتیجه نهایی محسوب میشود،
فراموش نکنید که سپنتا نیکام جوان زرتشتی و دیگر منتخبین شورای شهریزد اکنون منتخبی هستند که بنا به قوانین جاری کشور در انتخابات شرکت کرده با کسب رای اعتماد اکثریت، اکنون نماینده مردم هستند و هیچ فردی نمیتواند وجاهت قانونی آنان را زیرسوال ببرد، مگر آنکه بخواهد با تلاش بیهوده خاک بر آسمان بپاشد و آسمان را خاک آلود کند!

Related posts:

  1. علی خامنه‌ای با دفاع از اعدام‌های دهه ۶۰: جای جلاد و شهید عوض نشود
  2. قوه قضاییه مسئول قطع تماس صوتی تلگرام معرفی شد
  3. هاشمی: تا آنجا که مکلّف به صبر باشم تحمّل می‌کنم
  4. «ابلاغیه در مورد انتخابات شوراها در حوزه مسئولیت جنتی نیست»
  5. «شاه‌کلید» در کنار اعضای ستاد «کلید»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates