24.10.2017

آتوسا عباسی؛ بانوی دوچرخه سوار دستفروش مربی شد


ورزش بانوان: آتوسا عباسی بانوی رکابزن سابق تیم ملی پس از اعلام خبر دستفروشی اش به عنوان مربی منصوب شد.

به گزارش سایت ورزش بانوان؛ آتوسا عباسی رکابزن سابق تیم ملی دوچرخه سواری که خبر دستفروشی او منتشر شد، اکنون پس از اینکه فدراسیون اعلام کرد مجوز باشگاه داری او را  صادر می‌کند، هیات تهران هم این رکابزن را به عنوان مربی منصوب کرد.

رییس هیات دوچرخه سواری تهران در حکمی عباسی را به عنوان مربی غرب شهر تهران منصوب کرد.

در متن حکم صادره از سوی هیات دوچرخه سواری تهران، تاریخ صدور ابلاغ به سال ۹۵ صادر شده که “امید سراجی” رییس هیات دوچرخه‌سواری تهران اعلام کرد که این تاریخ اشتباه تایپی بوده و حکم مذکور به تاریخ ۲ آبان ۹۶ صادر شده است./ایسنا

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates