31.10.2017

آخوندی که زیاد زیرشلواری یا به قول خودش پیژامه در میاره روزهای گرم!


تویتر: پاشو آخوند بی‌سواد جون پیژامه در آر که هوا بس گرم است!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates