14.11.2017

رحیم مشایی به دادگاه انقلاب احضار شد

بی‌بی‌سی: آقای مشایی مرداد ماه گذشته در جلسه‌ای با حضور محمود احمدی‌نژاد به قوه قضاییه هشدار داد: “با دم شیر بازی می‌کنید”

دادگاه انقلاب ایران اسفندیار رحیم مشایی را به اتهام توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی احضار کرد.

سایت دولت بهار، نزدیک به آقای احمدی نژاد، امروز دوشنبه ۲۲ آبان متن این احضاریه را منتشر کرده که تاریخ صدور آن ۲۱ آبان‌ است.

مطابق احضاریه، آقای رحیم مشایی ۵ روز مهلت دارد تا در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود و در غیر این صورت جلب خواهد شد.

وی از نزدیک ترین یاران محمود احمدی نژاد است و در دوران ریاست جمهوری او دارای بیشترین میزان نفوذ بر او تلقی می شد.

مشخص نیست که قوه قضاییه ایران، احضاریه اخیر اسفندیار رحیم مشایی را مشخصا به دلیل کدام اظهارات یا اقدامات او صادر کرده، ولی آقای مشایی در ماه های گذشته، انتقادات تندی را علیه مسئولان قضایی ایران مطرح کرده است.

او از جمله در مرداماه، با انتقاد از اقدامات دستگاه قضایی ایران علیه حمید بقایی گفت که “شما بی‌خود می‌کنید تعقیب قضایی کنید”. آقای مشایی در جلسه ای با حضور محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه هشدار داد: “با دم شیر بازی می‌کنید.”

اسفندیار رحیم مشایی آن سخنان را یک روز بعد از آزادی آقای بقایی با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی، بعد از حدود دو هفته بازداشت به خاطر اتهامات مالی بیان کرد. حمید بقایی با رد این اتهامات، دلیل واقعی طرح آنها را ملاحظات سیاسی می‌دانست.

حمید بقایی بعد از آزادی از زندان به شدت از وضعیت زندان‌ها و رفتار مسئولان قضایی انتقاد کرد و خطاب به آنها گفت: “می‌دانید که به زودی سرنگون می‌شوید”.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که آقای بقایی به خاطر اظهارات جدیدش مجدداً تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

خود محمود احمدی‌نژاد نیز، هفته پیش در یک مصاحبه ویدیویی به “افشاگری” علیه برخی مخالفان سیاسیش پرداخت و بدون بیان جزئیات بیشتر، برخی از آنها را به توطئه علیه خود در زمان مسئولیت دولت دهم متهم کرد.

وی در این مصاحبه، از جمله حمله به سفارت بریتانیا در سال ۱۳۹۰ را اقدامی هماهنگ شده برای ضربه زدن به دولت خود دانست و یک نماینده مجلس ایران را به دیدار با یک “افسر اطلاعاتی بریتانیا” متهم کرد.

آقای احمدی‌نژاد البته به نام این نماینده اشاره نکرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates