28.11.2017

علیرضا کریمی پولش را می‌خواهد

رادیوفرانسه: علیرضا کریمی کشتی گیر ایرانی که به دلیل خودداری از رقابت با حریف اسرائیلی باعث شکست خود و تیم ملی کشتی ایران در رقابت های جهانی شد، اکنون پاداش خود را از فدراسیون کشتی ایران که معادل ۶۰ سکۀ طلا است طلب می کند و می گوید نپرداختن این پاداش به اندازۀ “ظلم اسرائیل”، ظالمانه است.

علیرضا کریمی نمایندۀ وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، گفته است که این دومین بار است که به دلیل کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی در رقابت های جهانی از کسب مدال طلا باز می ماند. او ابراز امیدواری کرده است که مقامات ایران اینبار پاداش او را بدهند، هر چند به گفتۀ خود علیرضا کریمی نخستین بار فدراسیون کشتی ایران به قول خود وفا نکرد و به پدر او گفت : “بروید ٤۰ سکه طلایتان را از همان کسی طلب کنید که به شما گفت با حریف اسرائیلی کشتی نگیرید.”

اینبار اما، علیرضا کریمی مصر است که ۶۰ سکۀ طلا را بابت کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی از سوی مقامات کشتی ایران دریافت کند، هر چند اقدام علیرضا کریمی منجر به حذف او از رقابت ها شد و تیم ملی کشتی ایران را به جای مرتبۀ سوم به مقام هشتم جهانی رساند.

علیرضا کریمی در مصاحبه اش با خبرگزاری فارس بخت خود را برای دریافت مدال طلای رقابت های جهانی بسیار بالا دانسته و گفته است : “پیش از فینال در حالی که ٣ بر ۲ از حریف روس خود جلو بودم، در دقیقۀ آخر ده نفر در بیرن تشک فریاد می زدند ” باید کشتی را ببازی” تا در مقابل کشتی گیر اسرائیلی در رقابت نهایی قرار نگیری.

علیرضا کریمی در مصاحبه اش با خبرگزاری فارس افزوده است : “اینکه اسرائیل ظالم است قبول. اما نپرداختن پاداش من بابت کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی ظلم نیست؟”

علیرضا کریمی در پاسخ به این سئوال که چرا پیش از رویارویی با حریف اسرائیلی، کشتی را عمداً به حریف روس خود باخت، گفته است : “چون با این کار کشتی گیر روس حذف می شد و روس ها به دلیل نفوذی که در اتحادیۀ جهانی کشتی دارند شدیداً معترض می شدند و آن وقت هم من و هم فدراسیون کشتی ایران را از شرکت در مسابقات جهانی محروم می کردند.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates