22.03.2018

آخوند مکار و پلید دلیل داشت وقتی سعی می کرد با ساخت سد سیوند مقبره کورش را نابود کند.


نوروز 97 پاسارگاد و تخت جمشید جایی که رژیم به وحشت افتاده

Related posts:

  1. شادباش نوروزی به سبک سید علی گدا: ضرب‌وشتم مسافران نوروزی در تخت جمشید
  2. آخرین اخبار درباره دستگیری‌های “فراخوان تجمع ۸ مارس” در تهران
  3. بازداشت چندین نفر در تهران همزمان با روز جهانی زن
  4. لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری به دستور دادستان قوچان
  5. سوتی دادستان اصفهان در تجمع مردم: «تمام پنبه‌هامون رو رشته کردیم!»

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates