24.04.2018

کل کل زن شجاع ایرانی با یک آخوند فضول آن هم بدون حجاب

Related posts:

  1. افشاگری پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان
  2. قیمت زن در اسلام ناب داعش بالاتر از قیمت زن در حکومت سید علی گدا: داعش قیمت فروش زنان را اعلام کرد
  3. امام جمعه اصفهان: متهم اسیدپاشی‌ها
  4. مصاحبه با فائزه هاشمی منتظر می مانیم تا ببینیم با اسیدپاش ها چه می کنند!
  5. مجوز اسید پاشی هم بوسیله مجلس صادر شد: پیشنهاد دولت برای حذف واژه «بازدارندگی» از ماده امر به معروف و نهی از منکر در مجلس پذیرفته نشد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates