31.07.2018

سخنان یک جانباز دلاور: تو چه کردی جز خیانت به رزمندگان، جز بر باد دادن سرمایه ی ایرانیان

Related posts:

  1. انتقادها در شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار ویدئوی اعزام کودکان به سوریه

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates