16.08.2018

قاضی زاده_گیت/ نقش قاضی زاده در استیضاح ربیعی

انجمن فرویدی:

پشت پرده استیضاح غیرقانونی ربیعی؟ روال استیضاح:کمیسیون،جواب وزیر به کمیسیون،اگرقانع نشدن:صحن اما وزیربهداشت با هیات رییسه مجلس می بندد که #تاجگردون و عزیزی لیدر استیضاح ربیعی شوند و بدون اینکه استیضاح به کمیسیون اجتماعی برود یکسره به صحن بیاید. #قاضی‌زاده_گیت لزوم ورود #بازرسی

Saba Azarpeik‏ @sabaazarpeik
#نماینده_کاسب و توطئه وزیر بهداشت برای غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی سبب شد تا استیضاح ربیعی رنگ و بوی از ” باج گیری تا براندازی “بگیرد درپروژه #قاضی‌زاده_گیت هیات رییسه مجلس را فریب!می دهند استیضاح بدون طی روند قانونی؟ #بازرسی

به ترتیب #عزیزی و #تاجگردون و #قاضی‌زاده_گیت
Saba Azarpeik‏ @sabaazarpeik

۱/مقاومت ربیعی برای ابقا #نوربخش رییس تامین اجتماعی که از پارسال بدون داشتن حکم،آنجا مانده

۲/مقاومت وزارت کار در برابر تاراج منابع درآمدی کارگران وبازنشستگان به جیب وزارت بهداشت
۳/اخراج فامیلهای #تاجگردون #نماینده_کاسب از شستا دوبار ربیعی را تا پای استیضاح برده #قاضی‌زاده_گیت

این افتضاح که لیدرهای استیضاح #ربیعی شب قبل اعلام وصول استیضاح مهمان وزیر بهداشت بودند و فردا صبح بدون آنکه سوال از ربیعی در کمیسیون اجتماعی بررسی شده باشد به صحن آمده، آبروی هیات رییسه   #مجلس و #نماینده_کاسب و   #قاضی‌زاده را برد.

منبع: توییتر

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=41468

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates