20.08.2018

می جنگیم؛ می میریم؛ خزر رو پس میگیریم – ۲۷ مرداد- تجمع مردم مقابل مجلس

«می جنگیم؛ می میریم؛ خزر رو پس میگیریم»
«کاسپینو فروختی؛ ناموستو فروختی»
۲۷ مرداد- تجمع مردم مقابل مجلس در #اعتراض به امضا شدن کنوانسیون رژیم حقوقی #دریای_خزر از سوی دولت جمهوری اسلامی

Related posts:

  1. هشدار مقام امنیتی ایران درباره احتمال وقوع دوباره «حوادث و اعتراضات» در سال جاری
  2. اولین مصاحبه با معترضان سراسر ایران و دلایل اعتراض آنها ضد دولت و خامنه ای

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates