04.09.2018

خودسوزی مقابل شهرداری تهران


عصرایران: یک مرد خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

به گزارش ایسنا، صبح امروز یک مرد در حالی که دو فرزند و همکارش نیز همراه وی بودند خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

وی که در پیش از آتش زدن خود خیابان را بسته و فریاد می‌کشید، بدون توجه به فریادهای مردم و پلیس خود را آتش زد.

خودسوزی مقابل شهرداری تهران

Related posts:

  1. آمریکا: گروه‌های سازمان یافته جوانان ایرانی را برای قاچاق جنسی هدف می‌گیرند
  2. زندگی کولبران در سال ٩٥؛ ۹۶ كشته ،٦٤ زخمي
  3. کولبَری، کیلویی 5 هزار تومان
  4. صدها هزار زن سرپرست خانوار در ایران بدون کار، درآمد و بیمۀ تأمین اجتماعی
  5. وزیر کار: تا کنون ۱۲ میلیون فقیر را شناسایی کرده‌ا‌یم

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates