02.10.2018

آواتودی: اختلاس پسر قالیباف با رضایت پدر و رهبر

ghalibaf_093018.jpg
آگویانیوز: محمد باقر قالیباف فرماندە نظامی، سیاستمدار و اصولگرای نزدیک بە علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شهردار پیشین تهران، بیش از یک میلیارد دلار از طریق اسحاق پسر کوچکش کە ٢٨ سال سن دارد، در چند مرحلە بە ملبورن استرالیا منتقل کردە است.
طبق اسنادی کە بە آواتودی رسیدە اسحاق قالیباف از طریق قطر، کویت، امارات و بریتانیا از چهار سال پیش ابتدا بیش از دویست میلیون دلار را بە ملبورن استرالیا انتقال دادە است. این مبلغ در حساب ANZ و Family trust یعنی حساب بانکی شراکتی سپردەگذاری شدە و شرکتی را با نام یکی از روستاهای مشهد در ملبورن بە ثبت رساندە است.

اسحاق قالیباف پس از انتقال این مبلغ، ٨٠٠ میلیون دلار دیگر را از همین راه بە ملبورن استرالیا منتقل کردە و یک آپارتمان کامل را کە شامل مجتمع تجاری، مغازە و مجتمع مسکونی است و تصاویر آن در زیر آمدە را در خیابان چاپل chapel ملبورن خریداری کردە است.

این خیابان جزو گران قیمت ترین خیابانهای ملبورن و سراسر استرالیا محسوب میشود.

اسحاق قالیباف کە چهار سال است اقامت استرالیا را از طریق سرمایە گذاری دریافت کردە، هنوز حق شهروندی استرالیا را نگرفتە است.

در قرارداد اسحاق قالیباف برای سپردە گذاری بیش از یک میلیارد دلاری آمدە است: این Family trust بدهی بە دولت استرالیا برای سرمایە گذاری است.

001.jpgدر سە ماه گذشتە زمانیکە محمد باقر قالیباف در ملبورن بود، از طریق رسانەهای وابستە، اخبار جعلی را دال بر حضور او در لندن منتشر کردند در حالیکە آقای قالیباف در ملبورن حضور داشت.

طبق خبرهایی کە بە آواتودی رسیدە، محمد باقر قالیباف بە حفاظت اطلاعات سپاه گفتە است این سرمایە گذاری با آگاهی بیت رهبری جمهوری اسلامی انجام شدە است. در حالیکە منابع آواتودی در سپاه پاسداران چنین ادعایی را تکذیب می کنند و معتقدند با اطلاعاتی کە قالیباف از جریان سرمایەگذاری میلیاردی هدی و بشری دختران علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی در بریتانیا، کانادا و قطر دارد، یکی از شاه کلیدهای سرمایە گذاری بیت رهبری محسوب میشود. بھمین دلیل امکان ھیچگونە برخوردی با قالیباف بزرگ و کوچک وجود ندارد.

Related posts:

  1. هفتۀ نامۀ فرانسوی لوپوئن: ورشکستگی حکومت ایران اجتناب‌ناپذیر است
  2. روحانی: دولت حاضر است حساب‌های خود را روشن کند، قوه قضاییه نیز حساب‌هایش را روشن کند
  3. ناطق نوری : رهبر از ابعاد فساد تحقیرآمیز مسئولان آگاه است
  4. ولی‌الله بیاتی٬ رئیس شورای شهر قم: ۱۴ هزار متر زمین به نماینده رهبر در اصفهان واگذار کردیم
  5. مجموعه اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای با وجود تحریم‌ها ‘رونق گرفته است’

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates