04.11.2018

محمد رضا خاتمی: در انتخابات سال ۸۸ به آرای کل کشور هشت میلیون اضافه شد

کلمه: چکیده : در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آراء در میاد، گفته می شود، کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالیکه آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی خواهند نامشان گفته شود.

کلمه – گروه خبر: محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت در گفت و گوی تصویری با برنامه رودر رو در مورد مسائل بسیاری از جمله، بحث ولایت فقیه، حکم حکومتی، انتخاب رهبری، انتخابات دوم خرداد و سال ۸۴ و ۸۸ صحبت کرد. وی همچنین در این گفت و گو در مورد دولت روحانی سخن گفته و در ارتباط با انتخاب های پیش رو سخن گفته است.

کلمه بخشی از این گفت و گو که مربوط به انتخابات سال ۸۸ است را منتشر کرده است:

اگر به سال ۸۸ بازگردیم معقتد هستم نباید در انتخابات کاندیدا می داشتیم. معتقد هستم امکان اینکه بگذارند یک نفر از اصلاح طلبان رئیس جمهور شود وجود نداشت.

درحوادث سال ۸۸ نمی توانید نقش و دست هیچ سازمان و تشکل اصلاح طلب را در پشت آن پیدا کنید. تنها چیزی که می توان به آن استناد کرد بیانیه ها و اطلاعیه های مهندس موسوی و آقای کروبی بود.

دست هیچ بیگانه ای نیز پشت قضایا نبود. آن چه که بود مردم بودند. خود مردم آمدند.

اعترافات آقای ابطحی و دیگران در چه شرایطی گفته شد. مجبور کردند که دروغ بگویند و امروز همه را تکذیب میکنند. هیچ کدام از آن اعترافات در آن شرایط خاص قابل استناد نیست.

روز شنبه پس از انتخابات تمام نیروهای موثر سیاسی دستگیر شدند. احزاب موثر پلمپ شدند و بقیه هم به هر دلیلی تا مدتها فعالیتی نداشتند.

سازمانی باقی نمانده بود که بخواهد تظاهرات را سازماندهی کند. حزب مشارکتی نمانده بود که بخواهد کار بکند.

به عنوان یک فعال سیاسی که در جریان اتفاقات بودم زیاد مصاحبه کردم و به روند انتخابات اعتراض کردم. من در صحبت هایم از لفظ “کودتای انتخاباتی” استفاده کرده ام. واقعا اعتقادمون بوده و هست.

ما هنوز هم به روند انتخابات ۸۸ اعتراض جدی داریم و معتقد هستیم انتخابات بسیار ناسالمی بود. در آن انتخابات حتما تقلب صورت گرفته است.

ما می گفتیم همه صندوق ها باید بازشماری شود. رندوم نمیشد انجام داد. هر صندوق با صورت جلسه اش عین هم بود. اما همه آن صندوق ها را می شمرند با صورت جلسه ها، آن وقت مشخص میشد.

در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آراء در میاد، گفته می شود، کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالیکه آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی خواهند نامشان گفته شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates