21.11.2018

یک توصیه به رضا پهلوی در مورد پیامدهای ناخوشایند کاریکاتور توکا نیستانی؛ ف. م. سخن


گویانیوز: برادران نیستانی را تقریبا همه ی ما می شناسیم: توکا و مانا.

هر دو به خاطر شرایط سیاسی ایران، به خارج مهاجرت کرده اند و در رسانه های اینترنتی مشغول کار ند.

کارهای مانا که برادر جوان تر توکا ست، به دلیل سبک های مختلف کار ش، بیشتر برای مراجعان اینترنت آشناست.

کارهای توکا اما از نظر سبک و اجرا، اثر خاص و ماندگارتری دارد.

آن چه تا به حال از این دو برادر هنرمند -و به واقع هنرمند- دیده ایم، نقد در تمام زمینه های سیاسی و اجتماعی بوده است. نظام اسلامی حاکم بر ایران از ضربات هنری این دو هنرمند هرگز در امان نبوده و هر بدکاری و تبهکاری که در ایران صورت داده، بلافاصله -و در مورد کارهای توکا، کمی با فاصله- به شکل کارتون و کاریکاتور نسبت به آن ها واکنش سنگین دیده است.

روزی که من در خیابان فردوسی، در راهپیمایی سکوت ۸۸ کارهایی از مانا نیستانی در دست چند نفر از تظاهر کنندگان دیدم، به قدرت و «رسانه ی واقعی» بودن اینترنت فارسی و همین طور هنر موثر کاریکاتوریست پی بردم.

کارِ کاریکاتوریست و طنز پرداز، انتقاد از همه چیز و همه کس است. نه این که در انتقاد تقدسی باشد و منتقد، بیهوده دست به انتقاد بزند، اما آن چه «به نظر» منتقدِ طرح پرداز و طنز پرداز غلط می آید و آن را به صورت طرح ارائه می کند، طبیعتا باید موردِ استقبال شخص مورد انتقاد قرار گیرد که ایراد احتمالی اش برای تصحیح آتی نشان داده شده است.

حال، توکا نیستانی بعد از صدها طرحی که در انتقاد از حکومت اسلامی و حاکمان اش کشیده، کاریکاتوری در نقد رضا پهلوی -آن هم به شکل خیلی ملایم- منتشر کرده، که متاسفانه باعث برخورد وحشتناک لفظی و قلمی «هواداران» ایشان با توکا نیستانی شده است.

این که می گوییم هواداران، همان طور که در مطلب دیگری نوشتم، معنی اش «الزاما» هواداران واقعی نیست، بلکه دشمنان رضا پهلوی، که تعدادشان هم کم نیست، خود را به عنوان هوادار و دوست جا می زنند، بعد با اعمال و گفتار زشت، موجب دلزدگی مردم از او و خانواده اش می شوند. ما قبلا در این باره به تمام سیاسیون هشدار داده ایم و از «هواداران» دروغین و آسیب های آن ها به گروه ها و شخصیت های سیاسی سخن گفته ایم.

اما رضا پهلوی می تواند همین مورد را به ضد دشمنان آزادی قلم و به نفع اسم و رسم خود به کار گیرد و چون این بار هنرمندان نامدار و محبوب جوانان، مورد حمله ی «هوادارنما»ها قرار گرفته اند، از آن برای تبری از دشمنان «دوست نما» یش استفاده کند.

پیشنهاد من این است که برای تار و مار کردن این نوع هواداران زشت گو و زشت خو، رضا پهلوی شخصا، با این دو هنرمند، در اروپا یا امریکا ملاقات و گفت و گو کند و نشان دهد که به هیچ وجه مخالف کارتونیست و طنز نویس و منتقد نیست و سعه ی صدر یک آزاد اندیش واقعی را دارد.

با این کار هم نقشه ی تخریب رضا پهلوی خنثی می شود، هم هواداران دروغین، بساط خود را دستکم برای مدتی از اینترنت جمع می کنند، هم خط مشی و طرز تفکر واقعی رضا پهلوی بیش از پیش آشکار می گردد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates