12.12.2018

اسماعیل بخشی عصر امروز آزاد شد.

عصرایران: به گزارش ایلنا، اسماعیل بخشی از کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات این کارگران بازداشت شده بود، عصر امروز (21 آذر) آزاد شد.

در روزهای گذشته کارگران هفت تپه چشم به راهِ آزادیِ بخشی بودند. مسئولان نیز وعده داده بودند که پس از خاتمه اعتراضات و بازگشت به کار، اسماعیل بخشی به زودی آزاد خواهد شد.

Related posts:

  1. خبرهای ضد و نقیض درباره وضعیت جسمی اسماعیل بخشی
  2. بازداشت چهار نفر در چهاردهمین روز اعتراض کارگران هفت‌تپه
  3. اسماعیل بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت تپه درنتیجه ‘شکنجه’ به بیمارستان منتقل شد
  4. کارگران هفت‌تپه برای آزادی بازداشت‌شدگان بست نشستند
  5. تجمع حمایت از کارگران در چند دانشگاه، حمله نیروهای بسیج دانشجویی به تجمع امیرکبیر

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates